Week 14, 2014.

Vele tips werden er door Jaqueline Fijnaut gegeven tijdens de eerste stemvorming. Of het aan de stemvorming gelegen heeft was niet helemaal duidelijk, wel duidelijk was, dat er tijdens de repetitie geconcentreerder, fanatieker en met minder bijgeluiden werd geoefend. Houen zo!  De nieuwe stoelen in de zaal zitten heerlijk, maar nodigen niet uit tot het compact per partij zingen, door de grote afstand tussen de diverse leden.  Een oplossing zou kunnen zijn dat, als er leden afwezig zijn, de aanwezigen  naar voren of naar achteren op  schuiven, zodat er voldoende steun is aan elkaars stemmen, waardoor  de totale klank  beter wordt. De repetitie werd afgesloten met het mooie Ave Verum van Jenkins, voor de jarige van de afgelopen week.

A.s. donderdag 3 april is  er om 19.30 uur ( alleen ) voor de sopranen stemvorming door Jaqueline Fijnaut..De franse les van Monique begint om 19.10 uur en duurt dan tot 19.30 uur. De repetitie voor het gehele koor  begint om 20.00 uur, waarbij het verzoek aan de alten, tenoren en bassen om deze keer ‘sluipend’ de zaal binnen te komen om de sopranen niet te storen in hun stemvorming.. Pianist Hans is dan ook aanwezig om mee de paasliederen door te nemen. Het is tevens de eerste repetitie van de maand april, zodat er tijd en ruimte is voor de derde helft in ’t Trefpunt.  Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Voor de agenda op korte termijn nog een aantal belangrijke data:
–       Donderdag 10 april generale repetitie  in de parochiekerk met pianist Hans
–       Woensdag 16 april, repetitie in zaal de Kei.
–       Witte donderdag 17 april, geen repetitie.

Potgrond kan besteld worden via Jan Kleeven, tel. 531897, email adres jankleeven@ziggo.nl of Ger Elbers, tel. 531544, email adres elbersvennekens@hotmail.com. De bestelde potgrond wordt dan op verzoek thuis bezorgd. ,                                                     

Week 13, 2014.

Afgelopen donderdag werd de aftrap gedaan voor de repetitie van de te zingen muziekstukken voor Pasen.

Het programma is als volgt vastgesteld:
-Gij die verrezen zijt.
-Vidi Aquam
-Regina Caeli ( Aichinger )
-Credo ( met meerstemmige incarnatus est )
-Laudate Dominum
-Here I am lord
-Het licht verdrijft de duisternis.
-St. Michaëlsmis

Bij het voorbereiden en uitdelen van bovenstaande stukken vanuit het nieuwe archief bleek afgelopen repetitie dat er te weinig exemplaren waren, omdat er een heleboel muziekstukken niet zijn ingeleverd. Om het archief systeem werkend te maken en te houden is het noodzakelijk dat iedereen  de stukken  die men thuis heeft en niet ( meer ) op de actuele  muziekmap staan van de eigen naam voorziet en inlevert..

Een dag later, 21 maart, was het echt lente!  Laat dat het begin zijn van een nieuwe lente waarin gedegen geoefend wordt met op tijd beginnen, geconcentreerd repeteren, geen storend gepraat en geritsel onder de repetitie, de muziekstukken binnen handbereik en natuurlijk de thuisoefeningen  met of zonder hulp van de digitale opnames van de leden Mart en Chris als  extra bagage in de ‘achterzak’.  Alleen dan kan de  lente overgaan in een prachtige,  muzikaal hoogstaande zomer.

A.s. donderdag 27 maart is  er om 19.30 uur voor alle partijen stemvorming door Jaqueline Fijnaut, docente aan het Kunstencentrum Jerusalem.  Deze stemvorming is afgesproken op de jaarvergadering.  De franse les van Monique begint om 19.10 uur en duurt dan tot 19.30 uur. De repetitie  begint om 20.00 uur.  Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Voor de agenda op korte termijn nog een aantal belangrijke data:
–       Donderdag 3 april, repetitie in zaal de Kei met pianist Hans
–       Donderdag 10 april generale repetitie  in de parochiekerk met pianist Hans
–       Woensdag 16 april, repetitie in zaal de Kei.
–       Witte donderdag 17 april, geen repetitie.

Potgrond kan besteld worden via Jan Kleeven, tel. 531897, email adres jankleeven@ziggo.nl of Ger Elbers, tel. 531544, email adres elbersvennekens@hotmail.com. De bestelde potgrond wordt dan op verzoek thuis bezorgd. ,

Week 12, 2014.

‘Alle vrouwelijke eigenschappen moeten tijdens het zingen van dit lied naar voren komen,’ was de nieuwste one-liner van dirigent Geert op de repetitie van afgelopen week. Hij richtte zich  daarmee tot de sopranen, waarbij de alten direct protesteerden, dat ook zij de aandacht van de dirigent verdienden.  De St. Michaëlsmis was de hoofdmoot van de repetitie, waarbij voor het eerste de mooie pianosolo’s te horen waren.  De verzamelde jarigen van de afgelopen weken  hadden bekokstoofd dat  het einde van de repetitie revolutionair diende te zijn:  Uit de post-Napoleontische tijd werd gezongen: ‘Les Miserables’.

a.s. donderdag 20 maart is  de repetitie  om 20.00 uur in zaal de Kei.  Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.  Om 19.30 uur is Monique aanwezig om de franse oefeningen te doen.

Met groot materieel gingen een elftal leden van het koor afgelopen zaterdag op pad voor de jaarlijkse potgrondactie  Tegen  twaalven  was iedereen weer terug op de basis en werd geconstateerd dat er hard gewerkt en gesjouwd was. Hartelijk dank aan de leden voor hun inzet  en zeer zeker hartelijk dank aan de mensen in Geijsteren en omstreken die de potgrond hebben gekocht. Het bleek echter ook dat er veel mensen niet thuis waren op deze ‘wekelijkse boodschappen’ morgen. Besloten werd  om komende zaterdag  22 maart  te  reserveren om potgrond te brengen bij mensen die  afgelopen zaterdag de actie gemist hebben.

Afscheid van penningmeester Ger Elbers en secretaris Willem Imthorn.

Op de jaarvergadering van 6 maart 2014 hebben  wij afscheid genomen van twee bestuursleden van het Kemmerekoor, namelijk Ger Elbers en Willem Imthorn.

Onze voorzitter Frans Overman  bedankte eerst Ger Elbers, voor alles wat hij als penningmeester voor het koor heeft betekend. Ger zei altijd: “Het stelt niet zoveel voor, het zijn maar een klein aantal jaartjes”. Maar los van de begroting, deed Ger ook allerlei extra zaken, zoals dingen regelen voor de potgrond- en wafelactie, de bakjes met geld, de lijsten met adressen en noem maar op. Ger doet veel meer, dan hij als penningmeester hoorde te doen. Dat is nu wel lastig.We hopen dan ook dat hij ons niet in de steek laat, als we bijvoorbeeld de aanhangwagen nodig hebben of voor andere dingen.Ger heeft zijn werk als penningmeester altijd hartstikke goed gedaan. De begroting en afrekeningen klopten altijd. Alles werd keurig netjes en op tijd betaald.
Heel veel dank Ger, voor alle inzet, nauwgezetheid en je enthousiasme!!

ger elbers 2014Als dank voor alle inzet kreeg Ger daarna uit handen van Thea Moors een prachtig bloemstuk( met borreltje erin), door haarzelf gemaakt.

============

Daarna richtte Frans het woord tot Willem Imthorn, onze secretaris.
Afscheid nemen van de secretaris is een verlies voor de voorzitter. Want een secretaris is het geweten en geheugen van de voorzitter.  Willem gaf altijd tijdig aan wat Frans moest doen en wie hij moest toespreken. Willem was een bijzondere secretaris, hij maakte geen fouten.  En als hij er wel eens een maakte, meldde hij dat meteen. Willem was altijd zorgvuldig, had alles prima in orde. Hij had niet alleen het secretariswerk , maar hij deed ook extra werk. Hij mailde vaak mooie muziekstukken rond en uitnodigingen voor allerlei uitvoeringen. Frans gaf aan dat hij Willem node zal missen. Willem heeft het geweldig gedaan en hopelijk ook met plezier. We hopen dat Willem zich niet gaan vervelen.  Er zijn nog altijd dingen die je kunt doen in dit gezelschap, gaf Frans aan.
Ook voor jou geldt: heel veel dank Willem, voor alles wat je als secretaris hebt gedaan!

willem imthorn 2014

Frans bood Willem daarna een bijzonder “bloem”stuk aan, waar o.a  mooie stenen in verwerkt waren en een lekker borreltje.
Ook weer gemaakt door onze creatieve Thea.

Als nieuwe penningmeester komt Bert Wolf nu het bestuur versterken
en Jos Gerritsen  wordt de nieuwe secretaris.

We wensen hen van harte welkom en veel succes!

Week 11, 2014.

Een druk bezochte jaarvergadering afgelopen week met traditionele en lekkere vlaai met als extra nog een traktatie van een  jarige. Kort voor elven kon de voorzitter de vergadering met een goed gevoel sluiten.

Gezien het programma voor de komende maanden zal er hard en intens geoefend moeten worden.  De programmacommissie vergadert a.s. donderdag  om 19.00 uur in zaal de Kei om de muziekkeuzes vast te stellen en om 19.30 uur is Monique aanwezig om de franse oefeningen te doen. De repetitie begint gewoon om 20.00 uur.  Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Komende zaterdag 15 maart is de potgrondactie van  het koor. Bij de oproep tijdens  de jaarvergadering hebben zich 6 leden aangemeld om mee te helpen.  Dat zijn er te weinig om in 4 groepen van twee de ronde door Geijsteren te maken en het op een redelijke tijd af te ronden.  Wellicht heeft iemand het opgave formulier niet voorbij zien komen of zijn er bij de afmelders voor de jaarvergadering nog vrijwilligers. S.v.p. opgeven bij Ger Elbers,  tel. 531544, email  elbersvennekens@hotmail.com