Week 14, 2014.

Vele tips werden er door Jaqueline Fijnaut gegeven tijdens de eerste stemvorming. Of het aan de stemvorming gelegen heeft was niet helemaal duidelijk, wel duidelijk was, dat er tijdens de repetitie geconcentreerder, fanatieker en met minder bijgeluiden werd geoefend. Houen zo!  De nieuwe stoelen in de zaal zitten heerlijk, maar nodigen niet uit tot het compact per partij zingen, door de grote afstand tussen de diverse leden.  Een oplossing zou kunnen zijn dat, als er leden afwezig zijn, de aanwezigen  naar voren of naar achteren op  schuiven, zodat er voldoende steun is aan elkaars stemmen, waardoor  de totale klank  beter wordt. De repetitie werd afgesloten met het mooie Ave Verum van Jenkins, voor de jarige van de afgelopen week.

A.s. donderdag 3 april is  er om 19.30 uur ( alleen ) voor de sopranen stemvorming door Jaqueline Fijnaut..De franse les van Monique begint om 19.10 uur en duurt dan tot 19.30 uur. De repetitie voor het gehele koor  begint om 20.00 uur, waarbij het verzoek aan de alten, tenoren en bassen om deze keer ‘sluipend’ de zaal binnen te komen om de sopranen niet te storen in hun stemvorming.. Pianist Hans is dan ook aanwezig om mee de paasliederen door te nemen. Het is tevens de eerste repetitie van de maand april, zodat er tijd en ruimte is voor de derde helft in ’t Trefpunt.  Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Voor de agenda op korte termijn nog een aantal belangrijke data:
–       Donderdag 10 april generale repetitie  in de parochiekerk met pianist Hans
–       Woensdag 16 april, repetitie in zaal de Kei.
–       Witte donderdag 17 april, geen repetitie.

Potgrond kan besteld worden via Jan Kleeven, tel. 531897, email adres jankleeven@ziggo.nl of Ger Elbers, tel. 531544, email adres elbersvennekens@hotmail.com. De bestelde potgrond wordt dan op verzoek thuis bezorgd. ,