Week 13, 2014.

Afgelopen donderdag werd de aftrap gedaan voor de repetitie van de te zingen muziekstukken voor Pasen.

Het programma is als volgt vastgesteld:
-Gij die verrezen zijt.
-Vidi Aquam
-Regina Caeli ( Aichinger )
-Credo ( met meerstemmige incarnatus est )
-Laudate Dominum
-Here I am lord
-Het licht verdrijft de duisternis.
-St. Michaëlsmis

Bij het voorbereiden en uitdelen van bovenstaande stukken vanuit het nieuwe archief bleek afgelopen repetitie dat er te weinig exemplaren waren, omdat er een heleboel muziekstukken niet zijn ingeleverd. Om het archief systeem werkend te maken en te houden is het noodzakelijk dat iedereen  de stukken  die men thuis heeft en niet ( meer ) op de actuele  muziekmap staan van de eigen naam voorziet en inlevert..

Een dag later, 21 maart, was het echt lente!  Laat dat het begin zijn van een nieuwe lente waarin gedegen geoefend wordt met op tijd beginnen, geconcentreerd repeteren, geen storend gepraat en geritsel onder de repetitie, de muziekstukken binnen handbereik en natuurlijk de thuisoefeningen  met of zonder hulp van de digitale opnames van de leden Mart en Chris als  extra bagage in de ‘achterzak’.  Alleen dan kan de  lente overgaan in een prachtige,  muzikaal hoogstaande zomer.

A.s. donderdag 27 maart is  er om 19.30 uur voor alle partijen stemvorming door Jaqueline Fijnaut, docente aan het Kunstencentrum Jerusalem.  Deze stemvorming is afgesproken op de jaarvergadering.  De franse les van Monique begint om 19.10 uur en duurt dan tot 19.30 uur. De repetitie  begint om 20.00 uur.  Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Voor de agenda op korte termijn nog een aantal belangrijke data:
–       Donderdag 3 april, repetitie in zaal de Kei met pianist Hans
–       Donderdag 10 april generale repetitie  in de parochiekerk met pianist Hans
–       Woensdag 16 april, repetitie in zaal de Kei.
–       Witte donderdag 17 april, geen repetitie.

Potgrond kan besteld worden via Jan Kleeven, tel. 531897, email adres jankleeven@ziggo.nl of Ger Elbers, tel. 531544, email adres elbersvennekens@hotmail.com. De bestelde potgrond wordt dan op verzoek thuis bezorgd. ,