Week 11, 2014.

Een druk bezochte jaarvergadering afgelopen week met traditionele en lekkere vlaai met als extra nog een traktatie van een  jarige. Kort voor elven kon de voorzitter de vergadering met een goed gevoel sluiten.

Gezien het programma voor de komende maanden zal er hard en intens geoefend moeten worden.  De programmacommissie vergadert a.s. donderdag  om 19.00 uur in zaal de Kei om de muziekkeuzes vast te stellen en om 19.30 uur is Monique aanwezig om de franse oefeningen te doen. De repetitie begint gewoon om 20.00 uur.  Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Komende zaterdag 15 maart is de potgrondactie van  het koor. Bij de oproep tijdens  de jaarvergadering hebben zich 6 leden aangemeld om mee te helpen.  Dat zijn er te weinig om in 4 groepen van twee de ronde door Geijsteren te maken en het op een redelijke tijd af te ronden.  Wellicht heeft iemand het opgave formulier niet voorbij zien komen of zijn er bij de afmelders voor de jaarvergadering nog vrijwilligers. S.v.p. opgeven bij Ger Elbers,  tel. 531544, email  elbersvennekens@hotmail.com