Afscheid van penningmeester Ger Elbers en secretaris Willem Imthorn.

Op de jaarvergadering van 6 maart 2014 hebben  wij afscheid genomen van twee bestuursleden van het Kemmerekoor, namelijk Ger Elbers en Willem Imthorn.

Onze voorzitter Frans Overman  bedankte eerst Ger Elbers, voor alles wat hij als penningmeester voor het koor heeft betekend. Ger zei altijd: “Het stelt niet zoveel voor, het zijn maar een klein aantal jaartjes”. Maar los van de begroting, deed Ger ook allerlei extra zaken, zoals dingen regelen voor de potgrond- en wafelactie, de bakjes met geld, de lijsten met adressen en noem maar op. Ger doet veel meer, dan hij als penningmeester hoorde te doen. Dat is nu wel lastig.We hopen dan ook dat hij ons niet in de steek laat, als we bijvoorbeeld de aanhangwagen nodig hebben of voor andere dingen.Ger heeft zijn werk als penningmeester altijd hartstikke goed gedaan. De begroting en afrekeningen klopten altijd. Alles werd keurig netjes en op tijd betaald.
Heel veel dank Ger, voor alle inzet, nauwgezetheid en je enthousiasme!!

ger elbers 2014Als dank voor alle inzet kreeg Ger daarna uit handen van Thea Moors een prachtig bloemstuk( met borreltje erin), door haarzelf gemaakt.

============

Daarna richtte Frans het woord tot Willem Imthorn, onze secretaris.
Afscheid nemen van de secretaris is een verlies voor de voorzitter. Want een secretaris is het geweten en geheugen van de voorzitter.  Willem gaf altijd tijdig aan wat Frans moest doen en wie hij moest toespreken. Willem was een bijzondere secretaris, hij maakte geen fouten.  En als hij er wel eens een maakte, meldde hij dat meteen. Willem was altijd zorgvuldig, had alles prima in orde. Hij had niet alleen het secretariswerk , maar hij deed ook extra werk. Hij mailde vaak mooie muziekstukken rond en uitnodigingen voor allerlei uitvoeringen. Frans gaf aan dat hij Willem node zal missen. Willem heeft het geweldig gedaan en hopelijk ook met plezier. We hopen dat Willem zich niet gaan vervelen.  Er zijn nog altijd dingen die je kunt doen in dit gezelschap, gaf Frans aan.
Ook voor jou geldt: heel veel dank Willem, voor alles wat je als secretaris hebt gedaan!

willem imthorn 2014

Frans bood Willem daarna een bijzonder “bloem”stuk aan, waar o.a  mooie stenen in verwerkt waren en een lekker borreltje.
Ook weer gemaakt door onze creatieve Thea.

Als nieuwe penningmeester komt Bert Wolf nu het bestuur versterken
en Jos Gerritsen  wordt de nieuwe secretaris.

We wensen hen van harte welkom en veel succes!