Historie

Eind jaren zestig van de vorige eeuw kreeg Geijsteren een gemengde zangvereniging. Initiatiefnemer was de toenmalige pastoor, Godefridus Kemmere, die zorgde voor de nodige financiële ondersteuning. Op 31 oktober 1968 ging het koor, bestaand uit tweeënveertig vrouwen en mannen, onder leiding van dirigent Sef Adams van start. Na het overlijden van pastoor Kemmere in 1970 kreeg het koor de naam ‘Pastoor Kemmerekoor’. Enkele jaren geleden werd echter besloten om de naam te wijzigen in ‘Kemmerekoor’, om de associatie met een kerkkoor te vermijden en tegelijkertijd de stichter te blijven eren.

In de beginjaren vormden kleinschalige optredens zoals bij een plaatselijk jubileum, een vertrekkende missionaris, de kerstviering of een bonte avond de basis van optredens. Later werden met medewerking van landelijke bekende vocale en instrumentale solisten missen van Mozart, Gounod en Dvorak uitgevoerd. Aandacht voor en het uitvoeren van wereldlijk repertoire zoals operettes, musicals en zangspelen van lokaal talent vergrootten de bekendheid van het koor in de regio. In de jaren zeventig en tachtig werden diverse reizen met optredens in binnen- en buitenland gemaakt.

Diverse dirigenten zorgden voor een steeds wisselende muzikale horizon en vernieuwing van het repertoire. Zelfs Afrikaanse liedjes kwamen op het programma te staan. Hiermee nam het Kemmerekoor deel aan ‘Choir for Kalundu’, een grootschalig optreden tijdens het Wereldfestival van SOS Meerlo-Wanssum in 2008. Ook trad het koor op tijdens diverse promsconcerten. Inmiddels is deelname aan Venray Muzikaal Totaal een jaarlijks terugkerend programmaonderdeel en schreef het koor in 2011 historie door met een act inclusief zelfgecomponeerde en geschreven carnavalsschlager aan de knalavonden voor carnaval deel te nemen. Met dirigent Geert Verhallen wordt gestreefd naar een steeds grotere kwaliteit en perfectie en aandacht besteed aan een professionele uitstraling tijdens optredens.

Hoewel de nadruk uiteraard op zingen ligt organiseert het koor ook diverse evenementen. Het tweejaarlijkse open podium ‘Geijsteren Kei Muzikaal’ trekt veel lokaal talent. Voor lustra worden in eigen beheer musicals geschreven en uitgevoerd. Om deze extra activiteiten te bekostigen zonder het verhogen van de contributie stak (en steekt) het koor de handen uit de mouwen tijdens de jaarlijkse potgrondactie en de verkoop van eigengebakken wafels vlak voor Oudejaarsdag. Ook een curiosaveiling zorgde voor extra inkomsten, evenals vrijwilligerswerk tijdens de Kunstmanifestaties.

Kortom: het Kemmerekoor is springlevend, ambitieus en muzikaal zeer veelzijdig.