Week 6, 2015.

Het zit al even in  de muziek map en de leden die al héél lang bij het Kemmerekoor zijn hebben het vroeger  eens gezongen. Sef Adams was toen de eerste dirigent van het koor: Il est bel et bon. Volgens insiders een  roddelliedje  tussen twee vrouwen  over hoe mooi en goed hun mannen wel niet zijn. Afgelopen repetitie  werden de eerste twintig maten ingestudeerd Roddelliedje of niet, het klonk al mooi!.

A.s. donderdag  5 februari is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei .                 Donderdag is het weer de eerste donderdag van de maand, dus tijd voor de derde helft aan de overkant!

Afmeldingen via Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.