Week 36, 2017.

Vanzelfsprekend was het niet doorgaan van de picnicsongs het meest besprokene vóór het begin van de repetitie. Het is volgens ingewijden ook niet eerder voorgekomen.
Ter voorbereiding op de KBO mis van 1 oktober werden de mis van Gounod uitgereikt,  Du Hirte Israels en het oude ‘Immaculata”.  Echter dit laatste in een Venray’s jasje. Het lied is daar bijzonder geliefd want tijdens de jaarlijkse dialect mis van het Veldeke is dit voor het koor van dienst een verplicht nummer.

Thea kwam weer met een heel prettige verrassing in de vorm van sierkalabasjes en agapanthus. Ze werden voor € 1,00 per zakje verkocht en de gehele opbrengst is voor het koor. Thea, hartelijk dank hiervoor en een groot compliment is op z’n plaats.

Het van buiten zingen begint vorm te krijgen. Het volgende stuk dat Geert op zijn verlanglijst heeft staan is “Amigos Para Siempre”. Een uitdaging en naar gevoel niet zo’n lastige.  Het moet voor de meeste koorleden zeker wel lukken al hebben enkelen er toch wel moeite mee. Succes met het oefenen.

De jarige Ivonne van woensdag koos als felicitatielied “Queen for tonight”. Begrijpelijk vanwege de mooie alt solo hierin.

Volgende week zijn voor de stoelen de volgende mannen aan de beurt:
Wilbert Cuypers – Ger Elbers – Jan Klein-Schiphorst en Alphons van Nispen.

Week 35, 2017.

Zo’n eerste repetitie ná de vakantie heeft altijd weer ’n speciaal tintje. We zien elkaar terug na een pauze van zo’n zes weken en ieder heeft wel ’n verhaal.  
Monique, in haar praatje van ná de vakantie, was blij om bijna iedereen weer terug te zien al waren er enkele nog afwezig.  Een moment in mineur werd haar mededeling dat Dorry, Magdaleen en Rietje, allen uit Venray zich hebben afgemeld als lid. Ze hebben ’t wennen aan ’t koor een eerlijke kans gegeven,  maar het is niet de klik geworden die ze hadden gehoopt.  De wekelijkse trip naar Geijsteren en het tijdstip waren bovendien iets lastiger als ze hadden ingeschat.  Heel jammer allemaal.
Verder zei Monique  dat in dit tweede, uitnodigende half jaar  het koor druk zal zijn met activiteiten te beginnen met de Picnic songs a.s. woensdag 30 augustus bij de Sint Willibrordus kapel.  De koorleden worden daar om 19.15 uur verwacht.  Verder herinnerde ze aan zondag 24 september, de heidag en 1 oktober de mis voor de KBO in de grote kerk in Venray.

Nadat alle stukken voor woensdag gedegen waren doorgenomen zijn we alle jarigen uit augustus gaan toezingen. Rob Kuiper op de 2e, Door Schoenmakers op de 5e,  Dionne  Boks op de 7e, Agnes Lenssen op de 9e, Ger Elbers op de 17e en Maria Goumans  op de  20e augustus. Het was een vrolijke boel met voor allen een hartelijk hiep, hiep, hoera.

Voor het klaar zetten van de stoelen zijn aan de beurt:  Huub Kunen – Frans Overman – Rinus Reukers en Chris Roose.

Tenslotte nogmaals de liederen voor de Picnic songs en deze in de zwarte map doen:
– Colours of the Wind
– Hallelujah
– Fields of Gold
– Een Geijsters Lied

Week 34, 2017.

Voor het Kemmerekoor nadert alweer het einde van de vakantie. Het was op de laatste avond voor de vakantie  – 13 juli – een gezellig optreden op de camping met een hapje en een drankje na. Carla en Ron nog hartelijk bedankt voor de hartelijk ontvangst en alle borreltjes die we hebben genoten.

Zaterdag 15 juli waren er nog vier leden actief bij de opschoonactie van de gemeente Venray. Dit waren: Gerardine – Helena – Janine en Ger. De omgeving van industrieterrein  “De Blakt’ en een stukje Oirlo zagen er daarna weer spic en span uit. Heel fijn en hartelijk dank dat zij dit voor het koor hebben gedaan.

Donderdag 24 augustus hopen wij elkaar weer zo voltallig mogelijk terug te zien voor een gezellige repetitie en natuurlijk het gebruikelijke napraten over de vakantie.

Geert wil  deze avond volledig gebruiken als voorbereiding op de Picnicsongs op woensdag 30 augustus bij de Sint Willibrorduskapel.  Daarom zijn verzoek en ook van de repertoirecommissie om onderstaande stukken  in de uitvoeringsmap mee te brengen.
– Colours Of The Wind
– Hallelujah
– Een Geijsters Lied
– Fields of Gold

De stoelen moeten ook weer klaar gezet worden. Hiervoor zijn aan de beurt:
Harry Poels – Kees Bergman – Jos Gerritsen en Jan Kleeven.

Week 28, 2017.

Met Geert weer aan ’t roer hebben we ons voorbereid op het camping zingen a.s. donderdag 13 juli. Een leuk vooruitzicht. Het is bijna een traditie geworden om de repetities vóór de vakantie daar af te sluiten. Altijd een gezellige avond met een drankje van de camping en wat te knabbelen. Ook de partners zijn hierbij van harte welkom.
Graag om 19.45 uur aanwezig zijn in vrijetijdskleding en de bladmuziek in de zwarte map..
Voor de leden die in Geijsteren minder goed bekend zijn is het adres:
Camping Landgoed Geijsteren
Op de Berg 5a
5823 CB MAASHEES

Voor de opschoonactie van de gemeente Venray, zaterdagmiddag 15 juli zijn er ondanks een paar afmeldingen toch voldoende leden. Heel mooi.

Huub heeft onlangs het Kemmerekoor aangemeld voor de:
Rabobank Clubkas Campagne.
Mensen die uiterlijk 15 augustus lid zijn van deze bank kunnen in het najaar hun stem uitbrengen op hun favoriete club. Vanzelfsprekend is dit ons eigen koor. Je hoeft geen lid van het koor te zijn en dus roepen we iedereen op om stemmen te werven bij familie, vrienden en kennissen. Bij voorbaat dank.

Dit is de laatste nieuwsbrief van de eerste helft van dit jaar.
De eerste repetitie ná de vakantie is 24 augustus. Die zal ondermeer dienen als voor-bereiding op de picnicsongs op woensdag 30 augustus bij de Sint Willibrorduskapel.
Op tijd, vóór het begin van het nieuwe seizoen zullen we hiervoor een herinnering sturen.

Het bestuur wenst iedereen een hele fijne vakantie en hoopt iedereen weer in goeie doen terug te zien.

Week 27, 2017.

Een welverdiend en hartelijk applaus was er voor Ivonne aan het einde van deze gezellige repetitie. Daar Geert onverwacht ziek was nam zij onvoorbereid de honneurs waar. Het koor volgde haar aanwijzingen goed op en daardoor was het ook een vruchtbare avond. Ook heel goed voor iedereen die moeite heeft met het van buiten leren. Vaak herhalen is dan een goeie oefening. Ivonne heeft zich voornamelijk beperkt tot de stukken die we op 13 juli op de camping gaan zingen. Verrassend was het ” Ave Verum” van Mozart dat werd uitgedeeld en bedoeld voor de KBO mis op 1 oktober. Hoewel het al een hele tijd geleden is, ging het nog niet zo slecht. Vele hebben dit al vaker gezongen. Het past naar mijn indruk goed bij het Kemmerekoor.
Ivonne, hartelijk dank weer voor je inzet en het waarnemen.

Voor de opschoonaktie van de gemeente Venray op 15 juli a.s. namiddag, gaven zich
4 dames op t.w: Mieke Bisseling – Gerardine Geurts – Maria Renkens – Helena Schmetz Mieke is op 15 juli helaas toch niet beschikbaar. Wie wil in haar plaats gaan?

Heel fijn dat jullie dit gaan doen en een welkome aanvulling voor de kas.

Tenslotte het laatste stoelers-lijstje vóór de vakantie:
Jan Klein-Schiphorst – Alphons van Nispen – Chris Volleberg – Mart Hendriks.