Week 5, 2015.

Eerst even een rectificatie: Het oudste lid van het Kemmerekoor is geen 81 jaar, zoals vorige week abusievelijk gemeld, maar al ruim 82 jaar!  Je ziet maar: Zingen houdt je jong. Gewoon zingen over Fröhligkeit und Leichtes leben en Lobe den Herrn  net als op de afgelopen  repetitie.  Of over  het ‘bos van Juli’,  of  ‘deze prachtige paastijd’.  O ja, wel deze week nog goed de tekst doornemen van  het eerste deel van de ‘Miserabelen.’

Het is nog niet duidelijk waar  donderdag 29 januari a.s. de repetitie is  De leden ontvangen in de loop van de week hierover nog bericht. Zaal de Kei is niet beschikbaar  i.v.m.  de teeravond van het Gilde.

Afmeldingen via Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.