Week 51, 2016.

Tot ieders verrassing was het niet Geert die de repetitie leidde, maar Ivonne. Door een misverstand met het andere koor, waar hij vaker mee samenwerkt, was hij toch genoodzaakt om hun te begeleiden. Het werd voor het kemmerekoor geen probleem omdat Ivonne bereid was om dit over te nemen. Hulde omdat zij het toch weer op zich nam. Na de uitleg hierover van Monique kreeg ze dan ook een hartelijk en welverdiend applaus.Het was heel even wennen, maar het werd een voortreffelijke repetitie waarin het gehele kerstrepertoire aan bod kwam. Ivonne, hartelijk dank voor jouw directie.
Zaterdag 17 december, tijdens de generale repetitie zal Geert het weer overnemen. Deze begint om 9.30 uur in de St. Willibrorduskerk.

Tijdens de pauze heeft Chris Volleberg met de mannen het plan voor het gereed zetten van de stoelen besproken. Allemaal zijn ze bereid om hieraan mee te werken. In groepjes van vier man komen ze twintig minuten eerder naar de repetitie om alle stoelen klaar te zetten. Frans maakt een overzicht hoe ze moeten staan. Chris maakt een schema dat elke week in de nieuwsbrief komt te staan. Op 5 januari, de eerste repetitieavond van 2017, wordt er mee begonnen.

De laatste actuele muzieklijst schijnt niet helemaal te kloppen; er komt een nieuw overzicht. Op genoemde avond gaan we ook weer de kerststukken inleveren. Dan hopen we ook drie, misschien zelfs vier, dames te begroeten die komen kennis maken.

Er werden ook enkele mededelingen gedaan. Thea vroeg aandacht voor het concert van het Horster mannenkoor in “Het Gastho√ęs ” op zaterdagavond 17 december om 20.00 uur en op zondag om 14.30 uur.

En Jos nodigde iedereen uit voor een kerstconcert van “Exsamen” op maandag 19 december om 20.00 uur in de Maria kapel in Holthees. Het is een groep dames en heren die vroeger bij een kamerkoor in Venray zongen, maar zich hebben afgescheiden. Vandaar die naam. Jos is er ook lid van.

De Wafelactie loopt al gesmeerd. De eerste bestelde pakjes lagen al gereed. Er hebben zich voldoende mensen aangemeld om te bakken en te verkopen. Woensdag 28 december vanaf 11.00 uur begint de huis aan huisverkoop.