Week 1, 2017.

Na de sfeervolle nachtmis, waar ik helaas niet bij kon zijn, en de geslaagde wafelactie met een voorlopige opbrengst van € 817,=  excl. de gemaakte kosten, richten we ons nu weer op de eerste repetitie in het nieuwe jaar.
Zoals gebruikelijk worden dan de kerststukken weer ingeleverd.

Komende weken wordt de lijst van muziekstukken weer fors aangevuld
met diverse partituren voor de jubileummis en het 60er jaren programma.
In de repertoirecommissievergadering van 1 februari a.s. maakt de repertoirecommissie weer een update.

Voor het gereed zetten van de stoelen zijn de volgende mannen aan de beurt:
Wilbert Cuijpers – Ger Elbers – Jan Klein-Schiphorst en Alphons van Nispen.