Week 4, 2015.

Bijna de gehele eerste helft werd gewijd aan de jarige van de week.  Fröhlichkeit und Leichtes Leben en Zij leve laááááááááng werd  weer uit het geheugen omhoog gehaald. en  goed  geoefend. De repetitie werd op verzoek van de jarige afgesloten met Colors of the wind.

Per 1 januari heeft het Kemmerekoor 43  actieve leden.  14 Sopranen, 11 alten, 8 tenoren en  10 bassen.  Het oudste lid is 81 jaar, het jongste lid 48 jaar.
Alle verdere gegevens zijn te vinden op de website: www.kemmerekoor.nl

a.s. Donderdag  22 januari  is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei.
Afmeldingen via Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.