Week 48, 2012

De eerste helft van de repetitie was hoofdzakelijk voor ‘An International Christmas’,  één van de kerstliederen die ons koor zondag 23 december met het Gemengd Zangkoor van Wanssum gaan zingen. Dat gebeurt tijdens het kerstconcert  dat samen met het gemengd zangkoor en de kopergroep van Wanssum  wordt uitgevoerd in de wanssumse kerk, ’s middags van 15.00 – 17.00 uur.

Na de pauze was er ook aandacht voor de Gloria van Charles Gounod. De jarige van de week  koos een Frans liedje:  Een beetje onwennig klonken voor haar de ‘Cent Milles Chansons’.

Dinsdag a.s. 27 november is er bestuursvergadering, aanvang  om 20.00 uur bij Ger.

a.s. Donderdag 29 november om 20.00 uur repetitie in zaal de Kei.
Mocht je voor de repetitie verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.