Week 47, 2012

Door oplettendheid van Ria konden we een verrassing voor onze jarige dirigent Geert organiseren. Hij werd ontvangen met een erehaag. Daarna mocht hij plaatsnemen in de stoel van Sinterklaas en werd hij door het koor toegezongen met “Hij leve lang”.

Verjaardag dirigent Geert Verhallen

We hadden ook een gaste die kwam kijken en luisteren of ons koor iets voor haar is. Het is altijd leuk als mensen aanschuiven, ze zijn van harte welkom.

De tenoren waren qua bezetting gehalveerd, gelukkig kwam onze gastzanger Hans Visscher ze om half negen versterken. Goed om hem ook weer te horen meezingen.

De stukken voor de komende kerstoptredens zijn doorgenomen, dit keer aangevuld met “White Christmas”.

Bij liederen die eerder door het koor zijn gezongen blijkt het toch weer lastig te zijn om oude gewoonten af te leren. We hebben nog een aantal weken, dus het gaat vast lukken.

Aangezien Geert ook de enige jarige was mocht hij het slotlied kiezen en sloten we passend af met “Music brings us together”.

De vaste derde helft groep moest op tijd naar huis vanwege de renovatie van ’t Trefpunt.

Mocht je voor de repetitie verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.