Week 48, 2011

Het was erg druk op de repetitie afgelopen week, 19 meisjes en 18 jongens ( inclusief Geert ) waren aanwezig. Zou er toch een dag komen, dat de mannen in overtal zijn? In ieder geval werd er erg hard gerepeteerd en alle stemmen kwamen echt goed tot hun recht. Met name “Von Guten Mächten “ klonk na aanwijzingen van Geert, erg mooi. De ( bijna ) jarige mocht zelfs solo zingen, trakteerde onder de pauze op soezen en koos als afsluitend nummer het mooie: – Music brings us together -. Onder de pauze werd ook nog geproefd van de nieuwjaarswafels volgens het nieuw beoogde concept.
Door de drukte van onze pianist is de generale repetitie voor kerst op zaterdagmorgen 17 december! Noteer deze datum alvast in Uw agenda.
a.s. Donderdag 1 december repetitie in zaal de Kei, om 20.00 uur. Het is dan weer eerste donderdag van de maand en dus: De Derde Helft!! Het werkgroepje voor de reis naar Bestwig ( Lia, Bert en Ger ) vergadert van te voren om 19.30 uur.
Afmelden voor de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl