Week 47, 2011

Drie gastzangers werden verwelkomd op de afgelopen repetitie. Mooi verdeeld over de alten, bassen en tenoren, gaan ze mee helpen de Mozart mis in de kerstnacht nog mooier te laten klinken. Bij het Cantique de Noel zong iedereen dan ook uit volle borst: “De aarde is vrij en de hemel is open”. De één jaar minder jong geworden dirigent Geert trakteerde op iets lekkers en sloot de repetitie af met Halleluja!

a.s. Donderdag 24 november repetitie in zaal de Kei, om 20.00 uur.
Afmelden voor de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl