Week 46, 2013

Langzaam komt er lijn in de muziekstukken die  met de kerstconcerten worden uitgevoerd.  Dirigent Geert  besteedde speciale aandacht  aan de  probleemstukjes bij de diverse nummers.  De mis voor de kerstnacht zal ook nog de nodige zweetdruppels kosten, maar het gaat lukken!  Welk koor kan er nu prat op gaan een mis te zingen, gecomponeerd door de eigen dirigent?  In de pauze werd door de jarige van de week getrakteerd op cake en vervolgens werd hij bij de afsluiting van deze weer intensieve repetitie toe gezongen met “Str?lande Jul”.  De derde helft werd uitgesteld tot komende week  i.v.m. de niet beschikbaarheid van ’t Trefpunt .

De programmacommissie is uitgebreid met twee leden, zijnde Cynthia Siefers en Dymph Gerritsen. De p.c. gaat zich komende tijd beraden op het repertoire en programma voor 2014..

Donderdag 14 november  is  de volgende repetitie in de m.f.r. van de basisschool, aanvang  20.00 uur precies.  A.s. Zaterdag 16 november is om 9.45 uur de eerste repetitie samen met het Gemengd Koor van Wanssum, het gemengd koor Le Rossignol uit Lottum ( kijk eens op www.lerossignollottum.nl ) en de kopergroep van de fanfare van Wanssum.. Deze repetitie vindt plaats in café-zaal  Harmonie te Lottum,  Hoofdstraat 8.
Voor de maand december zijn nog de volgende gezamenlijke repetities gepland:  maandag 9 december in Wanssum en dinsdag 17 december in Lottum.

Mocht je voor de repetities verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.