Week 45, 2013

In de multifunctionele ruimte van de basisschool, die het Kemmerekoor mag gebruiken voor de duur van de verbouwing van zaal de Kei, begonnen om klokslag half acht de sopranen aan de extra repetitie  om zich ‘ What Sweeter Music’ eigen te maken, met name de stukken, waar hun stemmen gesplitst worden.  Tijdens de zeer goed bezochte  repetitie ( 36 leden aanwezig!), konden de alten, bassen en tenoren de vorderingen van de sopranen al horen.  Voor de pauze werd aandacht besteed aan ‘Gloria’ van de St. Michaëlsmis.  Het zal stevig oefenen worden,  maar het vierstemmige ‘amen’ klonk best goed.

De poll over het inzingen heeft geleid tot een aantal reacties, die allemaal aangaven dat ( kort ) inzingen op de repetitie toch wel nodig is. Er werden nog enkele andere  suggesties gegeven, waarvan het zeker zinvol is deze door te schuiven naar het bestuur, zodat er in de jaarvergadering over gepraat kan worden.

De bestuursvergadering  is a.s. woensdag 6 november, om 20.45 uur bij de voorzitter.

Donderdag 7 november  is  de volgende repetitie in de m.f.r. van de basisschool, aanvang  20.00 uur precies.   Het is de eerste donderdag  van de maand, dus is er gelegenheid voor de derde helft.  Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.