Week 45, 2015.

Ondanks de afwezigheid van onze dirigent Geert heeft het koor onder leiding van Yvonne stevig gerepeteerd, waarbij met name de Missa Brevis van Jacob de Haan onder de loep werd genomen. Dat is ook hard nodig wil het koor deze mis met de Kerst goed uit kunnen voeren. Uiteraard was er ook tijd voor een vrolijke noot ter afsluiting: het fraaie lied “For the longest time” van Billy Joël werd ten gehore gebracht van de jarige in ons midden, bas Theo. Komende donderdag staat Geert weer op de bok, en blijven we schaven aan de mis, die al aardig in de grondverf staat, maar nog wel enige afwerking behoeft.
Voor wie bij ons koor wil komen zingen, en ieder koorlid is van harte uitgenodigd om nieuwe leden mee te nemen: Stap donderdagavond vanaf 20.00 uur binnen bij onze repetities, je wordt van harte welkom geheten, of meld je aan als lid van het koor bij het secretariaat, tel. 0478-636026. Bezoek ook eens onze website, waarop diverse muzikale fragmenten van ons koor te beluisteren zijn: www.kemmerekoor.nl.