Week 44, 2013.

‘Virgin Mary Had A Baby Boy’, de kerstspiritual uit Trinidad,  was het inzingnummer op de laatste repetitie. Een goed idee, meteen met repeteren beginnen, want bij navraag blijkt dat veel leden  vóór de repetitie thuis al een half uurtje oefenen via you tube of de website, om goed voorbereid naar de repetitie te komen. Ja, we zijn goed bezig! Via het mailadres inlichtingen@kemmerekoor.nl  is er de mogelijkheid voor de leden om aan te geven of ze van te voren thuis inzingen of niet  en  wat hen betreft het koor op de repetitie het inzingen wel of niet  achterwege kan laten. Laat het even weten dan kan er een weloverwogen beslissing genomen worden.

Het was een intensieve repetitie, waar  per partij weer op de klank en uitspraak werd geoefend.  Voor de jarige werd als afsluiting het wonder-schone en  gevoelige Ave Verum van Jenkins gezongen.

Dat de dirigent geen wonder-kind is werd afgelopen week duidelijk.  De St.Michaëlsmis werd door hem niet in zijn geboortejaar 1965 gecomponeerd ( zoals abusievelijk vermeld ), maar in 1996, toe hij  nog wel jong, maar toch al begin dertig was.

De bestuursvergadering welke was gepland op woensdag 30 november  is verschoven naar woensdag 6 november, 20.45 uur bij de voorzitter.

Zaterdag 16 november a.s. is de eerste gezamenlijke repetitie gepland  met Wanssum en Lottum. Dit ter voorbereiding op de kerstconcerten die op 20 december ( Lottum ) en 22 december ( Wanssum ) zullen plaatsvinden.  Aanvangstijd van de repetitie is 9.45 uur.

 

Donderdag 31 oktober a.s.  is  de volgende repetitie in zaal de Kei.. De sopranen beginnen om 19.30 uur, de alten, tenoren en bassen sluiten om 20.00 uur aan.  Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.