Week 44, 2016.

De repetitie stond al onmiskenbaar in het teken van het naderende optreden in Mill. Waar nodig, werden door Geert alle facetten van de stukken die straks op het programma staan, fijn geslepen. Een vleugje Gounod kwam ook nog even aan bod en als toetje ‘Hello Mary Lou”. Met het ‘Ave Verum’ voor Nellie en een hartelijk hoera, hoera, werd deze ontspannen repetitie afgesloten.

Ter herinnering: op donderdag 10 november repeteren we in de kerk van Mill en op zondag 13 november luisteren wij de hoogmis op. Alle belangrijke gegevens zullen tijdig bekend gemaakt worden.

Dan graag even aandacht voor het wekelijks klaar zetten van de stoelen. Enkele leden zijn meestal op tijd in de zaal voor de koffie en thee waarna ze beginnen met het in rijen zetten van de (zware) stoelen. Vaker staan er ook nog tafels die aan de kant moeten. Roel heeft gekozen voor degelijkheid en dat kun je ook merken aan het gewicht hiervan. Er mee schuiven mag niet vanwege de vloer en de pootjes; dus tillen maar. Daarom zou ik ieder die zich geroepen voelt en vooral mannen, willen vragen om iets eerder te komen zodat er met vereende krachten alles keurig op tijd klaar zal staan. Bij voorbaat dank.

Voor de stemvorming zijn de komende week de bassen om 19.30 uur aan de beurt.