Week 43, 2013.

Het tweede couplet van Juul, Juul,  werd  ingestudeerd. Hierbij was veel aandacht voor de tekst. Het koor doet er alles aan  om dit Zweedse kerstlied ook zo Zweeds mogelijk te laten klinken. Oftewel zoals de dirigent het al eens eerder verwoordde:  Als het Kemmerekoor dit liedje in Zweden gaat zingen, moeten ze daar denken dat het een Zweeds koor  is.  Dat laatste begint er al aardig op te lijken, maar hoe komt het Kemmerekoor in Zweden?

De muziekcommissie heeft besloten met kerstmis de St. Michaëlsmis uit  te voeren.  Dirigent Geert heeft deze mis in 1965 gecomponeerd. Enkele weken geleden  is al eens de Agnus Dei geoefend. Afgelopen week was de Kyrië aan de beurt.  Best wennen met  die riedels. Binnenkort is de mis compleet beschikbaar en kan die aan de actuele muziekmap worden toegevoegd. In de actuele muziekmap prijkt ook de Cantique de Noël.  Er zijn nog enkele exemplaren op voorraad voor diegenen die dit stuk nog niet in hun bezit hebben.

Donderdag 24 oktober a.s.  is  de volgende repetitie, om klokslag 20.00 uur in zaal de Kei. Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.