Week 44, 2012

I.p.v. alleen op donderdagavond zagen we elkaar deze week drie avonden. Geert wou hier bijna nog een dag aan toevoegen, maar op zaterdagavond trad hij toch echt met een ander koor op.

Op donderdag de generale repetitie weer begeleid door Theo Hes. Het ging al veel beter dan de week daarvoor. Wat ook weer zorgen baarde, want er is ergens een uitdrukking dat een slechte generale repetitie een goede uitvoering betekent. Positief dachten wij: een goede generale repetitie en een betere uitvoering. En eindelijk hadden we weer een jarige en konden een verzoek zingen, het prachtige Ave Verum van Jenkins.

Op vrijdagavond een klein voorproefje. Ria, al 25 jaar lid van ons koor, was 50 jaar met haar Joost getrouwd. Ze had ons gevraagd om dit heugelijke feit muzikaal op te luisteren. Op vrijdagavond hebben we voor het bruidspaar en hun gasten drie, door Ria uitgekozen, liederen ten gehore gebracht. Meteen een oefening voor het concert van zondag. We hadden ook nog het genoegen dat onze geestelijk adviseur pastoor Van Kempen zich bij ons had aangesloten. Dan voelen we ons extra gesteund.

Zondagavond traden we als één van de gastkoren op bij het Herfstconcert dat Vondel uit Vierlingsbeek ter gelegenheid van hun 65 jarig jubileum had georganiseerd. Al het harde oefenen en de opbouwende kritiek van Geert wierpen hun vruchten af.  Ons optreden werd beloond met een langdurig en hartelijk applaus.

Aankomende donderdag beginnen we met de voorbereidingen van de kerstuitvoeringen. En voor degenen, die meedoen op vrijdag 9 november, het doorzingen van de Sintermerte-liedjes.

Mocht je voor de repetitie verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.