Week 45, 2012

Nog nagenietend van het optreden afgelopen zondag ging de repetitie van start. Er zijn van dit optreden cd’tjes gemaakt die voor €1 te verkrijgen zijn bij Frans en Dionne (e-mail frans@difra.nl). De voorbereidingen voor het zingen van de Sintermerte liedjes op 9 november, het optreden op 23 december samen met het Gemengd Koor uit Wanssum en de Kerstnachtmis zijn begonnen. De Messe breve in C van Charles Gounod is doorgezongen. De nieuwe leden, die deze mis nog nooit hadden gezongen, konden goed meekomen.

In de pauze trakteerde Lucie vanwege de geboorte van haar kleinzoon op beschuit met muisjes.

Na de repetitie was er weer 3e helft in ’t Trefpunt. We hadden een goed gevulde en gezellige tafel en kregen nog een smakelijke verrassing aangeboden door Roel en Selma.

Mocht je voor de repetitie verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.