Week 44, 2011

De goed bezocht en pittige repetitie afgelopen week werd afgesloten door een verzoek van de jarige: Hallelujah van Leonard Cohen.  Toch  een nummer wat het koor erg goed ligt, wat we praktisch van buiten kennen en waar de saxofoon het nog mooier zou maken. In de pauze mochten we proeven van 2 soorten wafels nieuwe stijl.  Het werkgroepje werkt de aktie verder uit.

In het zoeken naar mooie kerstliedjes, oefenen we komende week waarschijnlijk op Cantique de Noël van Adolphe Adam. Deze Parijzenaar leefde van 1803 tot 1856. Op you tube ( o.a. André Bocelli! ) en google zijn diverse uitvoeringen en ook de Nederlandse tekst van het liedje te vinden.

Op de repetitie komende donderdag wil het bestuur  een schriftelijke rondvraag doen onder de koorleden of en met hoeveel personen ze meegaan op 14 en 15 april ( beloken Pasen ) 2012. Ook wordt gevraagd naar enkele leden die de reis verder mee helpen organiseren ( werkgroepje ). Leden kunnen zich voor de repeptitie ook al melden via een emailtje naar Ger Elbers, ( elbersvennekens@hotmail.com )

Afmelden voor de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl