Week 43, 2011

Bij de aanvang van de repetitie, mochten we een nieuw lid, Harry Poels uit Oostrum, begroeten.  Of het aan hem al lag zullen we nooit weten, maar de pluimpjes voor de tenoren door de dirigent waren niet mis. Veel aandacht voor de nieuwe mis weer en na de os en de grijze ezel, werd er nog gezongen bij gelegenheid van het 40 jarig huwelijk van Rob en Yvonne.  Vooral Rob zijn gezicht sprak boekdelen bij het aan hen opgedragen Archibaldus van Oostzaan.

Er zijn een drietal liedjes om te zingen op vrijdagavond 11 november a.s., als het Sint Maartensfeest wordt gevierd.  Dat zijn de van oorsprong regionale liedjes: Sintermertes Veugelke, Sintermerte en Sinter-Mertesoptoch. Als iemand nog meer ideeën heeft, laat het a.s. donderdag 27 oktober op de repetitie dan even weten.  De repetitie is weer om 20.00 uur in zaal de Kei.

a.s. Woensdag 26 oktober is de bestuursvergadering om 20.00 uur bij Gera.

Afmelden voor de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl