Week 43, 2015.

Met vereende krachten heeft het koor zich gestort op het instuderen van de 4-stemmige Missa Brevis van Jacob de Haan. Vorige week waren Sanctus, Benedictus en Agnus Dei onderwerp van nijvere oefening, afgelopen donderdag mocht het koor zich storten op het Gloria van deze mis. Voor wie het nog niet weet, het Kemmerekoor is volop bezig met het voorbereiden van een programma voor de komende kerstnacht, een programma dat klinkt als een kerstklok. Naast de 4-stemmige mis worden er een aantal prachtige meerstemmige kerstliederen gezongen, waaronder het Zweedse kerstlied Jul. Mensen die een sfeervolle start van de Kerst mee willen maken, komen uiteraard op kerstavond naar de kerk in Geijsteren. Mensen, die het aan den lijve willen ervaren, gaan een stapje verder en melden zich aan als lid van het koor om zo actief vorm te geven aan een prachtige nachtmis. Nu kun je nog instappen, om als zanger of zangeres deel te nemen aan deze intense muzikale kerstbeleving. Stap donderdagavond vanaf 20.00 uur binnen bij onze repetities, je wordt van harte welkom geheten, of meld je aan als lid van het koor bij het secretariaat, tel. 0478-636026.