Week 42, 2015.

De voorbereidingen voor een mooie kerstviering tijdens de nachtmis in Geijsteren zijn weer in volle gang. Het koor heeft zich geworpen op de vierstemmige Missa Brevis van de componist Jacob de Haan, een blijmakende, vrolijke en ook sfeervolle mis, niet al te moeilijk, en dus ook een ideale gelegenheid voor mensen, die graag in een koor zouden willen zingen, om zich bij het koor aan te sluiten, en zo een actieve bijdrage te leveren aan een moe kerstviering. Afgelopen donderdag hebben we het eerste uur van de repetitie besteed aan het instuderen van Sanctus, Benedictus en Agnus Dei, en het moet gezegd, het klonk al heel aardig. Onze voorzitter had er vanaf de zijlijn al een klein applausje voor over.
De tweede helft van de avond werd besteed aan de halfjaarvergadering van het koor. De vergadering verliep vlotjes, in gemoedelijke sfeer, teken dat het met de sfeer in het koor wel goed zit. De dirigent liet weten dat hij graag ons koor begeleidt, hij zag ook wel verdere aandachtspunten voor het koor, en deed een aantal voorstellen hoe hij daar in de komende maanden aandacht aan wil geven. Met name ziet hij graag dat het koor, wanneer het moet optreden in een vreemde omgeving, of met lastige omstandigheden geconfronteerd wordt, toch met veel zelfvertrouwen blijft zingen. Ook de kracht van de afzonderlijke stemgroepen kan verbeterd worden. Dat hangt ook samen met voldoende vertrouwen hebben in eigen kunnen. Het koor liet weten ook zeer tevreden te zijn over de wijze waarop hij het koor begeleidt, dus trekken we graag samen verder op. In de halfjaarvergadering kon ook het bestuur weer op volle sterkte gebracht worden, de vacature in het bestuur wordt ingevuld door Chris Volleberg, die van harte welkom werd geheten in het bestuur, en we wensen hem allemaal veel succes. Dat het koor ook aan de toekomst denkt, bleek wel toen een eerste concept van het jubileumprogramma gepresenteerd werd, dat uitgevoerd gaat worden in 2018 als het koor haar 50-jarig bestaan viert. Het concept-programma werd enthousiast ontvangen, dus kan de jubileumcommissie verder op de ingeslagen weg.
Ook de viering van dit 50-jarig jubileum zou een aardig aanknopingspunt kunnen zijn om je aan te sluiten bij het koor. In 2016 starten we met het instuderen van veel nieuwe muziek, die in dat jaar uitgevoerd zal worden. Dus sluit je aan bij het Kemmerekoor, neem potentiële leden mee naar de repetitie. Je bent van harte welkom iedere donderdagavond, om 20.00 uur in zaal “De Kei” in Geijsteren. Men kan zich ook melden bij het secretariaat van het koor, per mail via secretaris@kemmerekoor.nl of per telefoon: 0478-636026.