Week 42, 2013.

‘Welke muziek kunnen we nog lieflijker zingen dan een kerstliedje’  was het thema van het eerste repetitie uur.  De dirigent besteedde  veel aandacht  aan de uitspraak en het het gevoel achter de Christmas carol  “What Sweeter Music”. De noten  zitten er bij alle partijen goed in, maar de afwerking blijkt  toch nog hier en daar te haperen.  Er waren weer veel leermomenten,  veel kritiek, maar toch ook weer schouderklopjes voor de “sound” van het koor.
Op de website  www.kemmerekoor.nl zijn, buiten het actuele nieuws, ook de partijen voor ( bijna ) alle kerstliederen te vinden.  Kijken, zoeken en oefenen dus maar.

De programmacommissie gaat  binnenkort een datum prikken voor het uitzoeken van de stapels terug gekomen muziek. Voor diegenen die de stukken nog niet ingeleverd hebben:  Graag komende week!

 

De vier deelnemende koren aan het herfstconcert van het Gemengd koor uit Tienray, afgelopen zaterdagavond  12 oktober,  verzorgden een heel mooi, avondvullend programma. Het Kemmerekoor mocht als laatste optreden.  De 34   (van de 43!) leden,  onder leiding van dirigent Geert en met pianobegeleiding van Theo Hes,  gaven een prachtige uitvoering  met veel variatie in muziekgenres. Het optreden werd afgesloten met de medley van Boudewijn de Groot,  hetwelk,  middels het mee klappen en zingen en als afsluiting een klaterend applaus door de meer dan honderd aanwezigen, bijzonder werd gewaardeerd.    

 

Donderdag 17 oktober a.s.  is  de volgende repetitie, om klokslag 20.00 uur in zaal de Kei.
Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.