Week 42, 2011

Bijna precies op tijd begon de repetitie, iedereen was op tijd, dit keer slechts één laatkomer.

Aanwezig waren 5 bassen met één overloper naar de tenoren, die daardoor met 7 personen de overhand kregen. In totaal dus 12 mannen! !!!

Tijdens  het inzingen benadrukt Geert  om vooral vrolijk te zijn en werd de repetitie begonnen met de Gloria, daarna Kyrië en Benedictus van de Mozart-mis. Geert is vol goede moed:” wordt mooi” zei hij. Merkte verder op van zijn leraar Latijn vernomen te hebben dat de uitspraak van het woord benedictus BEENEEEEEEE DICTOES moet zijn. Na enige discussie wordt besloten het woord excelsis als EXSJELSIS uit te spreken.

Er waren geen jarigen, zodat we met het zingen van “Halleluja” de repetitie afsloten.

Volgende repetitie: donderdag 20 oktober a.s. Aanvang: 20.00 uur .

Afmelden bij Gera, tel. 533264, gera.bouter@xs4all.nl