Uitvoering van de St. Michaëlsmis van Geert Verhallen in Wanssum.

Zondag 27 september zingt het Kemmerekoor uit Geijsteren in de Michaëlkerk in Wanssum de St. Michaëlsmis van Geert Verhallen. Zeer toepasselijk gebeurt dat ter gelegenheid van de naamdag van Sint Michaël.

Dit werk, opgedragen aan de aartsengel Michaël, aanvoerder van de hemelse legerscharen, bestaat uit 5 delen, namelijk Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. De melodieën van deze mis sluiten aan bij, volgen en benadrukken de Latijnse tekst van de liturgie, wat het geheel een feest voor het oor maakt.
Het ingetogen en nederig Kyrie, als gebed om vergeving voor alle menselijke tekortkomingen, wordt gevolgd door een juichend en jubelend Gloria. Het middendeel van dit Gloria is wat ernstiger van toon, “Gij die draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons”. De orgelbegeleiding bij het Gloria is zeer afwisselend, soms sprankelend, soms ernstig en ingetogen. Ook in de zangstemmen zijn de verschillende karakters en betekenissen van de tekst goed te onderscheiden.
Het Sanctus, hoogtepunt van de mis, is méér nog dan het Gloria één grote lofzang. De polyfone zang, waarbij meerdere melodieën door elkaar klinken, verbeelden de komst van het goede nieuws uit alle richtingen. Het Hosanna vormt een jubelende bekroning van het Sanctus. Aansluitend op het Sanctus volgt het Benedictus, “Gezegend Hij die komt”. Een weldadige melodie geeft uiting aan de warmte van Zijn barmhartigheid. De melodie, gezongen door de bassen, wordt één maat later gevolgd door de alten, met als afsluiting het Hosanna, als bij het Sanctus.
Het laatste onderdeel van de St. Michaëlsmis is het Agnus Dei, de bede om ontferming. De oplettende luisteraar zal in de orgelpartij tijdens het “miserere nobis” een lange dalende lijn horen als symbool voor het neerdalen van Gods ontferming over de mensheid. Het Agnus Dei wordt afgesloten met een bede voor vrede voor de mensen van goede wil.

Op het grote orgel van de Michaëlkerk, dat de afgelopen jaren onder leiding van Marco Mariën en enkele vrijwilligers weer in uitstekende staat is gebracht, komt de orgelbegeleiding van deze mis prachtig tot uiting. Theo Hes bespeelt deze keer het orgel.

Geert Verhallen uit Mill, veelzijdig componist, pianist en dirigent, is landelijk bekend van de orgelconcerten die hij met regelmaat geeft. De St. Michaëlsmis componeerde hij in 1996; later volgde de St. Rafaëlsmis. Het Kemmerekoor uit Geijsteren voerde de mis al verscheidene keren met veel succes uit, onder andere in de basiliek in Haarlem en de Paterskerk in Steijl.

Aanvang 9.30 uur, toegang is vrij. Er is bij de kerk (Pastoorstraat 10 in Wanssum) ruim voldoende parkeergelegenheid.