Week 42, 2014.

Het Lied van de Wegzending werd  in opdracht van de St. Gregoriusvereniging, bisdom Den Bosch,  gecomponeerd door Floris van der Putt, met tekst van Harry Beex. Het lied werd in 1975 aangeboden bij  gelegenheid van het 25 jarig priesterfeest van Mgr. Bluyssen. Afgelopen week  werd de vierstemmige versie van  dit mooie volkszang lied  ingestudeerd. Na de pauze was de  halfjaarvergadering, waarbij  de aanwezigen getrakteerd werden op ontzettend lekkere, door de voorzitter zelf gebakken vlaaien.  Mmmmmm!  Tijdens de vergadering werd Janine Reukers gehuldigd. Ze viertde haar 40 jarig lidmaatschap van het Kemmerekoor. De zilveren speld werd haar door de voorzitter opgespeld, vergezeld van een mooi bloemstuk.

A.s. donderdag 16 oktober is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei. Dat is de laatste repetitie voor het optreden in de Sint Michaëlskerk in Steyl op zondagmorgen 19 oktober. Als alles lukt, oefenen we dan nog een keertje met het huisorgel.. De uitvoering en opluistering van de H.mis in Steyl is in het kader van de opening van het Wereldpaviljoen. Wellicht is er de mogelijkheid om na het zingen het nabij gelegen Wereldpaviljoen te bezoeken.

Is het echt niet mogelijk om op de repetitie of op de uitvoering aanwezig te zijn dan s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.