Week 42, 2012

Er werd weer hard geoefend voor het aanstaande optreden. We waren zo ingespannen bezig dat het al na negenen was voor we aan de pauze begonnen.

We sloten de repetitie af met een warm welkomstapplaus voor onze nieuwe leden Alphons en Monique van Nispen.

Mocht je voor de repetitie verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.