Week 41, 2012

Voor de pauze werden een paar klassiekers opgehaald; “Music Brings Us Together!” en “Colors Of The Wind”. Die waren toch wel wat weggezakt. Daarnaast was er weer aandacht voor “Basjanah Haba’ah”. (het goede antwoord op de vraag van vorige week is afbeelding B). Dit begint steeds beter te klinken. Na de pauze werd de hele medley “Uit het land van Maas en Waal” uitgebreid doorgezongen. Het beeldend zingen, alsof je een verhaal vertelt, begint te komen.

Het programma voor 28 oktober is na afloop van de repetitie bepaald en verder is gekeken naar wat er met Kerst gezongen kan gaan worden.

Deze keer was de maandelijkse derde helft in ’t Trefpunt, waarbij Roel en Selma om ons welkom te heten voor iets lekkers bij de borrel hadden gezorgd. ’t Is nog best laat geworden!

Mocht je voor de repetitie verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.