Week 39, 2014.

De tandarts zorgt er mee voor dat je tanden en kiezen helemaal in orde blijven, maar zijn handelingen kunnen ook leiden tot het afgelasten van een koorrepetitie. Afgelopen week gebeurde dat: Onze dirigent Geert moest helaas verstek laten gaan wegens de naweeën van een bezoek aan bovengenoemde arts.
De volgende repetitie is a.s. donderdag 25 september om 20.00 uur in zaal de Kei.
Wellicht kunnen we dan wel gebruik maken van het ( huis) orgel, zodat we de orgelversie van de St. Michaelsmis kunnen oefenen. Mocht er deze week nog een extra ( generale ) repetitie worden gepland, horen de leden dat zo spoedig mogelijk via telefoon of mail.

Is het echt niet mogelijk om op de repetitie aanwezig te zijn dan s.v.p. afmelden bij Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres afmelden@kemmerekoor.nl.

Voor de reis naar Haarlem op zondag 28 september, het uitstapje waarbij het Kemmerekoor o.a. de St. Michaëlsmis uitvoert in de St. Jozefkerk, zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus. Geïnteresseerden die graag mee willen, kunnen zich, zolang er plaatsen vrij zijn, aanmelden bij voorzitter Frans Overmans, tel. 533096, emailadres frans@difra.nl.