Week 38, 2014.

Veel aandacht voor ’Lobe den Herren’ tijdens afgelopen repetitie. Inmiddels hebben we de goed leesbare tekst en vertaling van het  werk van Hugo Distler gekregen. Deze in Neurenberg in 1908 geboren Duitse componist  was een buitenechtelijk kind en had het mede daardoor in zijn leven niet gemakkelijk. Hij moest lid worden van de NSDAP  en durfde niet te weigeren.  Omdat hij  bang was om opgeroepen te worden voor het duitse leger.in het oorlogsjaar 1942, pleegde hij zelfmoord in Berlijn. Een dag later kwam de vrijstelling van dienst binnen.

De repetitie is a.s. donderdag 18 september om 20.00 uur in zaal de Kei. Als alles lukt kunnen we dan gebruik  maken van een ( huis) orgel, zodat we de orgelversie van de St. Michaelsmis kunnen oefenen. Enkele ‘stoere’ leden van het Kemmerekoor hebben toegezegd  het orgel naar de zaal te verhuizen.

Is het echt niet mogelijk om op de repetitie aanwezig te zijn dan s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Voor de reis naar Haarlem op zondag 28 september, het uitstapje waarbij  het Kemmerekoor o.a. de St. Michaëlsmis uitvoert in de St. Jozefkerk, zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus.  Geïnteresseerden die graag mee willen, kunnen zich, zolang er plaatsen vrij zijn,  aanmelden bij  voorzitter Frans  Overmans, tel. 533096, emailadres  frans@difra.nl.