Week 37, 2014

De oplettende bas was er als de kippen bij tijdens het betoog van dirigent Geert over ‘snel begrip’  Toen Geert aangaf dat hij ook zelfs eens sneller was dan zijn eigen vrouw, wilde de bas toch wel weten, wanneer precies de dirigent dan sneller was. Het moest even bezinken binnen het koor,  voordat de daverende lachsalvo’s uitbraken.
In de pauze werd  door een trotse ‘voor de eerste keer’ oma, getrakteerd op heerlijke, blauw met witte chocolademuisjes.
Afgesloten werd  deze intense repetitie met de medley uit Les Misérables, aangevraagd door de jarige broer en zus.

A.s. donderdag  11  september was de  halfjaarvergadering gepland.  Het bestuur vind het in deze fase echter belangrijker om geen halve repetitie op te offeren  i.v.m. het repertoire voor de reis naar Haarlem.  De halfjaarvergadering  is derhalve  verzet naar half oktober.
De repetitie is a.s. donderdag om 20.00 uur in zaal de Kei.

Denk ook aan het thuis oefenen!  Met name ‘Lobe den Herren’ heeft nogal wat aandacht nodig. Gebruik daarvoor ook de opnames van de afgelopen repetitie die iedereen via de mail heeft ontvangen van Mart.

Is het echt niet mogelijk om op de repetitie aanwezig te zijn dan s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

 

Voor de reis naar Haarlem op zondag 28 september, het uitstapje waarbij  het Kemmerekoor o.a. de St. Michaëlsmis uitvoert in de St. Jozefkerk, zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus.  Geïnteresseerden die graag mee willen, kunnen zich, zolang er plaatsen vrij zijn,  aanmelden bij  voorzitter Frans  Overmans, tel. 533096, emailadres  frans@difra.nl.  Het programma voor Haarlem is zo goed als rond.  Vertrek om 7.15 uur vanuit Geijsteren.  De uitvoering in de gezinsmis is om 11.30 uur. Terugkomst in Geijsteren is gepland  rond 20.00 uur.