Week 36, 2011

Afgelopen woensdag mochten we ons weer laten horen bij de kapel met de Picknick songs. Gelukkig kon een groot deel van het koor aanwezig zijn en werkte het weer mee. En ondanks dat Geert aangaf mogelijk wat stroef op de accordeon te zijn na de zomervakantie was dat bij de afsluiting met een Geijsters lied, waarbij veel toehoorders het refrein ook meezongen, niet te beluisteren.

De repetitie van donderdag kende een lagere opkomst, ongeveer 20 leden waren aanwezig. Geert benutte deze repetitie met onder andere het doorzingen van voor hem en ook de nieuwe leden onbekende liederen uit de map. Dit leidde tot soms lachwekkende momenten en ook voor “oude” leden graven in het muzikale geheugen.
Verder was er beschuit met muisjes ter ere van de kleindochter van Rob en Ivonne, die de vorige avond na de Picknick songs was geboren. Omdat er geen aanwezige jarigen waren hebben we voor haar gezongen.

Aanstaande donderdag is het zover, onze jaarlijkse feestelijke activiteit. We worden om 19:00 uur verwacht in de muziekschool: Kunstencentrum Jerusalem, Heuvelstraat 4, 5801 CS VENRAY tel. 0478-585320 www.kunstencentrumjerusalem.nl

Daar gaan we onder de bezielende leiding van Jos Swinkels in de aula 1½ uur letterlijk en figuurlijk aan de slag. Vervolgens willen we nog even het centrum van Venray in om onder het genot van een drankje na te praten.

Afmelden kan bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl of b.g.g. Dionne, tel. 533096, email; dionne.boks@hetnet.nl.

Onze volgende repetitie op 15 september bestaat uit een korte repetitie gevolgd door de halfjaarvergadering. Secretaris Willem zal de agenda toesturen. Mochten jullie van tevoren nog punten willen aandragen, deze dan a.j.b. uiterlijk vrijdag 9 september aan Willem laten weten.