Week 33, 2015.

Het nieuwe zangseizoen staat weer voor de deur, en na ruim een maand niet bijeen gekomen te zijn, heeft iedereen er uiteraard weer zin in om met elkaar de muzikale draad op te pakken. Dus beginnen we donderdag 20 augustus weer met de repetities, zoals altijd in Zaal De Kei aan de Nieuwlandstraat in Geijsteren, en zoals altijd beginnen we weer onder de bezielende leiding van onze dirigent Geert Verhallen stipt op tijd om 20.00 uur met onze stemoefeningen. De repetitie zal in ieder geval besteed worden aan het doornemen van de liederen die we op 26 augustus a.s. gaan zingen bij de Willibrorduskapel, beter bekend als de picknicksongs. Het programma van de picknicksongs is nog niet definitief vastgesteld, zal in ieder geval tijdens de repetitie van 20 augustus bekend gemaakt worden.
Na ons eerste optreden op 26 augustus wacht ons een optreden op zondag 27 september in Wanssum, en vermoedelijk nog een optreden in Mill in de maand november. Het is dus zaak van meet af aan in het nieuwe seizoen gas te geven en bij de les te zijn.

Voor mensen, die belangstelling hebben om in een actief gemengd koor te komen zingen, is er altijd plaats in het Kemmerekoor. Het koor telt op dit moment in totaal 45 leden, waarvan bijna 20 mannelijke leden, en zeker op dit aantal mannen zijn we trots. Veel gemengde koren moeten het doen met minder tenoren en bassen. Toch zouden we graag het koor met name willen versterken met een aantal tenoren en baritons. Dat kan de klankkleur van ons koor ten goede komen. Uiteraard zijn ook nieuwe sopranen, alten, bassen en alles wat daar tussen in zit van harte welkom. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen altijd bij een repetitie van het koor binnen komen lopen, iedere donderdagavond om 20.00 uur, en zo nader met het koor kennismaken. U kunt zich ook melden bij het secretariaat van het koor, per mail via secretaris@kemmerekoor.nl of per telefoon: 0478-636026. We beloven u een gastvrij onthaal.

Tot slot de bekende afsluitende mededeling over de potgrondactie van het Kemmerekoor:
Potgrond kan nog steeds besteld worden via Jan Kleeven, tel. 531897, email adres jankleeven@ziggo.nl of Ger Elbers, tel. 531544, email adres elbersvennekens@hotmail.com. De bestelde potgrond wordt dan op verzoek thuis bezorgd.