Week 30, 2015.

Hier het laatste nieuws van het Kemmerekoor voordat we met zijn allen van een welverdiende vakantie gaan genieten. Donderdag 16 juli hebben we het zangseizoen waardig afgesloten met een laatste optreden van ons koor op de camping van Landgoed Geijsteren, de camping van Carla en Ron. Talrijke campinggasten hebben kunnen genieten van de vrolijke en mooie liederen, die we voor hen gezongen hebben, en ook de drie B’s, bij afwezigheid van Theo, onze mannen van de achterste rij, lieten zich niet onbetuigd en zongen vol vuur het lied van Molly Malone en van The Wild Rover. De liedjes gingen er in als koek. Na het optreden nog gezellig met elkaar het zangseizoen afgesloten met een hapje en een drankje, al met al een waardige afsluiting van een goed jaar. Iedereen hartelijk dank voor de geweldige inzet in het afgelopen jaar.

Donderdag 20 augustus beginnen we weer met de repetities, en op 26 augustus hebben we al weer ons eerste optreden met de picknicksongs bij de Willibrorduskapel. Het is dus goed om 20 augustus onze van de vakantie nog schorre kelen even te smeren, zodat we de picknicksongs soepeltjes over het voetlicht kunnen brengen.

Tot slot nog een nieuwtje: Ger Elbers heeft laten weten dat hij bij het begin van de zomervakantie 2015 stopt met het schrijven van het nieuws van het Kemmerekoor. Dat had hij al geruime tijd geleden aangegeven, dus gaan we als bestuur op zoek naar een opvolger, die de taak van Ger gaat overnemen. Vele jaren heeft Ger trouw op zondagmiddag het nieuws samengesteld en aan ons toegestuurd. Namens alle leden is een welgemeend dankjewel aan Ger zeer op zijn plaats. Dat hebben we hem als bestuur ook laten weten.

Graag eindig ik dit nieuws met de vaste mededeling, door Ger vele malen aangegeven:
Potgrond kan nog steeds besteld worden via Jan Kleeven, tel. 531897, email adres jankleeven@ziggo.nl of Ger Elbers, tel. 531544, email adres elbersvennekens@hotmail.com. De bestelde potgrond wordt dan op verzoek thuis bezorgd. ,