Week 3, 2016.

Donderdag j.l. was ’t aan het begin even een drukte van belang. ‘Vroege vogels’ hadden de stoelen al klaar gezet of waren bezig voor de koffie of thee. Ook werd nieuwe muziek uitgedeeld. Proefexemplaren van ‘Sammy’ het bekende nummer van Ramses Shaffy en ‘When I’m Sixty-Four’ van John Lennon. Maar ook de kerstmuziek moest op verzoek van de repertoire commissie nog worden ingeleverd.

Hierna was de aandacht voor Geert. Met een glimlach van oor tot oor zei hij: “Het gaat nu een stuk beter”. Een korte en duidelijke boodschap die hem een hartelijk applaus opleverde. Toch wel prettig zo’n bericht en vervolgens werd voortvarend ingezongen en gerepeteerd aan de ‘Kleine orgelmesse’. Het ging verrassend goed hetgeen niemand verwachtte na het moeizame begin vorige week. Kennelijk is er thuis geoefend. Jammer dat veel leden de oefen-link niet konden openen die in de vorige nieuwsbrief stond. Het gebruik daarvan was toch complexer als gedacht. Frans gaat nu naar een oplossing zoeken en stuurt een uitleg.

De nieuwe liederen wilde Geert eerst even uitproberen alvorens die te kopen, maar al snel bleek dat de repertoirecommissie ze kan aanschaffen.

‘Du bist’s dem Ruhm und Ehre gebühret’ is ook weer op de lessenaar gelegd. Leden die de repetitieopnames van Mart bewaard hebben, kunnen die van 27 augustus en 3 september 2015 er nog eens bijnemen en het repeteren hiervan nog ‘ns beluisteren. Heb je die niet meer dan heb ik ze nog wel voor je.

De jarigen, Janine en Nel, die lekkere hapjes in de pauze uitdeelden, hadden als verzoeknummer het Ave Verum gekozen. Een mooi lied dat het koor graag zingt. Met een hartelijk hoera, hoera, hoera, sloten we het muzikale deel van de repetitie af.

Tenslotte de mededelingen vanuit het bestuur door Frans:
De jaarvergadering zou eigenlijk op donderdag 11 februari zijn. Traditioneel wordt de jaarvergadering in de carnavalsweek gehouden, maar vanwege afwezigheid van Jos wordt dit 18 februari. Op de agenda staat ook de bestuursverkiezing. Frans is aftredend. Het bestuur zoekt nu al enige tijd een nieuw bestuurslid. Het is een taak voor één periode van slechts drie jaar. Dank zij de prima functionerende commissies en het goed meewerken van veel leden bij wat er moet gebeuren is een bestuurstaak niet zo zwaar. Bovendien zijn de vergaderingen heel gezellig aldus de scheidende voorzitter.

Op 6 april zijn er landelijke verkiezingen. Het Kemmerekoor heeft zich destijds bij de gemeente Venray aangemeld om met leden een stembureau te bemensen. Van degene die zich aangemeld hadden zijn enkele helaas niet beschikbaar en leden van buiten de gemeente mogen niet meedoen. Nu zijn er nog 4 plaatsen vrij. Het levert voor de vereniging € 109.00 per persoon op. Toch een mooi bedrag. Je kunt je opgeven bij Jos.

Dan nog het afmelden; dit kun je doen op: afmelden@kemmerekoor.nl