Week 2, 2016.

Deze 1e repetitie van het nieuwe jaar, in de nu feestelijk ingerichte zaal “De Kei” begon voor het koor goed want met Chris Roose kwam William Koopman ‘ns kijken of het zingen bij het Kemmerkoor iets voor hem zou zijn. Of hij tenor of bas gaat zingen is nog niet duidelijk. Nu eerst ‘ns even proeven. Met hartelijke woorden van voorzitter Frans en een spontaan applaus werd William welkom geheten.

Nadat we elkaar alle goeds voor 2016 hadden gewenst liet Frans ons het nog eens hardop uitroepen: “Gelukkig nieuwjaar!” De toost met een glaasje Prosecco onderstreepte deze goede wensen. Een prettig begin van het jaar want we gaan we ons weer voorbereiden op nieuwe uitdagingen. Na een goede uitvoering in de nachtmis met lovende woorden van Geert, Martin Maas en vooral ook door vele kerkgangers, zijn we trots en vol zelfvertrouwen.

Ja, er moest toch ook gerepeteerd worden, maar voordat Geert met inzingen begon vertelde hij over zijn medische update. Het is allemaal heel bemoedigend met weinig echte punten van zorg behalve de ritmestoringen die zorgen voor te geringe zuurstofopname. Hiervoor zal hij specialistisch behandeld worden. “Laat maar een metronoom inbouwen” riep iemand. Met deze kwinkslag was ’t tijd om aan de routine van de repetitie te beginnen. Deze keer met de piano van Frans want de eigen was niet bereikbaar vanwege het podium in de zaal. Dank Frans dat je die beschikbaar stelde.

Als nieuw stuk werd de “Kleine Orgelmesse” van Haydn uitgedeeld. Deze is bedoeld voor het 50 jarige jubileumfeest in 2018. De bladmuziek is weliswaar nog niet compleet maar voldoende om te beginnen. We zien ’t als een flinke uitdaging om er samen iets moois van te maken. Dat dit nog niet meteen uit de verf kwam mocht de pret niet drukken want die was er volop. Frans en Dionne hebben beloofd dat ze op zoek gaan naar oefenvideo’s per stem en dan kan iedereen thuis extra oefenen. Ondertussen heb ik deze gevonden op Youtube: www.koorpartijen.nl/haydn_orgelmis.htm Mocht de link niet lukken, selecteerd dan deze regel en plak die in de adresbalk. Je kunt kiezen uit de oefenpartij per stem. De bladmuziek scrolt mee tijdens het afspelen.

De wafelverkoop is weer goed geslaagd met vooral dank aan de wafelbaksters en verkopers. De laatste zakjes werden door de leden zelf gekocht nadat we er eerst bij de koffie nog van mochten genieten. De opbrengst was geweldig; meer dan € 700,00 waarvoor hulde.

Tenslotte nog het verzoek om volgende week de kerststukken in te leveren.