Week 3, 2014.

“Halleluja,”  werd er aan het eind van de repetitie van afgelopen donderdag gezongen voor de jarige!  “Halleluja,” ook voor de repetitie die werd begonnen met een welkomstdrankje om te proosten op het nieuwe zangjaar 2014. “Halleluja,” voor de lekkere wafels in de pauze,  overgebleven van de heel goed geslaagde wafelactie  En een “Halleluja” voor de zomerliedjes “Middelandse Zee”, “Hee goade mee” ( een arrangement van Geert ) en  “Le Printemps”. Met deze liedjes verraste dirigent Geert het koor op de eerste repetitie na de kerstvakantie. Tenslotte een “Halleluja”  voor de lekker zittende  stoelen die in de gerenoveerde “Kei“ klaar stonden.

Zondag 19 januari a.s. is de sterfdag van de stichter van het koor: Pastoor Kemmere. Ter zijner intentie is in de parochiekerk van Geijsteren om 10.00 uur de Hoogmis.

Namens S.O.S. Meerlo Wanssum worden het Kemmerekoor, Le Rossignol en het Wanssums Gemengd koor van harte bedankt voor de werkelijk gulle vrijwillige gave tijdens het kerstconcert op zondag 22 december in Wanssum . Voor het project “Laat Jiboro er bij horen “, werd via het bijdragemandje en de verkoop van derde wereld spullen een bedrag bijeen  gehaald van € 685,00.  

De eerstvolgende repetitie is op donderdag 16  januari a.s., dan weer in de vertrouwde, gerenoveerde zaal de Kei. Aanvang 20.00 uur. Op de repetitie kan dan ook nog alle resterende kerstmuziek etc. worden ingeleverd, die afgelopen half jaar is geoefend en uitgevoerd.

Voor de repetitie van a.s. donderdag om 19.30 uur  komt de programmacommissie bijeen om een keuze te maken voor de zomerliedjes voor de komende tijd. Leden die nog  een mooi idee hebben voor één of meer zomerliedjes, laat het  weten voor a.s. donderdag  via inlichtingen@kemmerekoor.nl, liefst met bladmuziek erbij.

Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.