Week 4, 2014

Een rustige repetitie afgelopen week.  Al een beetje zomersfeer door de zomer-thema liedjes en na de pauze verder gewerkt aan de St. Michaëlsmis. Op verzoek van de jarige werd Abba’s ‘Thank you for the music’ gezongen.  

De eerstvolgende repetitie is op donderdag 23  januari a.s. om 20.00 uur in zaal de Kei.
Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors,
tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.