Week 2, 2014.

De wafelactie van het Kemmerekoor tussen kerst en Nieuw was dankzij de inzet van de leden, maar zeker ook door de koop- en steunbereidwilligheid van de inwoners van Geijsteren en omstreken een prachtig succes.  De hartelijke dank van het Kemmerekoor als Geijsterse vereniging gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan de mooie opbrengst

De eerstvolgende repetitie is op donderdag 9 januari a.s., dan weer in de vertrouwde, gerenoveerde zaal de Kei. Aanvang 20.00 uur. Het is dan  de eerste donderdag van de maand en de eerste repetitie in het nieuwe jaar. Er is dan gelegenheid voor de koorleden om nieuwjaarswensen uit te wisselen. Op de repetitie kan dan ook alle kerstmuziek etc. worden ingeleverd, die afgelopen half jaar is geoefend en uitgevoerd.

Mocht je voor de repetities verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.