Week 24, 2016.

Aan het begin van deze avond was ’t even een hele drukte. Terwijl iedereen de in te leveren stukken onder toeziend oog van Frans en Dionne keurig op stapels legden, waren Carla en Lia weer bezig met het gereed maken van de koffie en thee. Anderen zetten de stoelen en piano op hun plaats. Heel fijn dat er steeds weer vrijwilligers doen wat gedaan moet worden om op tijd aan de repetitie te beginnen. Geert heeft het instuderen van ‘Die Kleine Orgelmesse’ verder ter hand genomen. Prettig dat er deze keer enkele tenoren méér waren. Terwijl door de openstaande deur de vogels onze zang begeleidden werd goed gewerkt aan het Kyrie en Gloria. Rinus vond ’t kennelijk zo inspirerend dat hij spontaan punten begon te geven. De alten kregen een 6,5 voor de eerste keer en een 8 voor de tweede keer.

Een rustig Geijsteren deze avond want Geert heeft in een uur tijd maar drie auto’s langs zien komen en één fietser, zo zei hij. Wel goed voor de concentratie .
Volgende week wil hij verder gaan met deze delen en daarom vraagt hij om wat huiswerk te doen door de oefentracks te beluisteren die in het gesloten deel van de website www.kemmerekoor.nl staan. Kies daar de map “muziek” en daarin de map “Haydn Orgelmis” en je vindt de handleiding en oefenbestanden die in meerdere soorten per stem en per deel erop staan. Je kunt ook de opname van Mart beluisteren al is die deze keer niet geheel compleet omdat hij wat later binnen kwam.

Na de pauze kregen ‘Sammy’, ‘When I’m Sixty-Four’ en ‘Hallelujah’ een opfrisser.
Met ‘Thank you for the music’ voor de jarige Rinus werd deze fijne repetitieavond afgesloten.

Tenslotte de mededelingen van Monique:
Op 1 september begint Jacqueline Fijnaut aan de stemvorming. Het is ook de bedoeling dat we met haar erbij ’n paar keer elders gaan oefenen b.v. in de Paterskerk om vertrouwder te worden met andere ruimtes.
Monique hield ook een uitnodigend pleidooi voor het concert “Het lied van de bomen” dat op zondag 19 juni op de Kasteelruïne wordt uitgevoerd door het muziektheaterkoor “Carmina Ludens. Een aanrader!