Week 24, 2014

Toch wel jaloers is de schrijver van dit Kemmerekoor nieuws, dat hij niet op de repetitie van afgelopen week kon zijn. De opname met daarop de hele  repetitie afluisterend, bleek  het een heel bijzondere repetitie waarbij veel aandacht werd besteed  aan de presentatie. De sfeer en emotie, mede door de inbreng van Ans,  was op de opname duidelijk voelbaar. Het zingen klonk vrij en  geïnspireerd. Afgesloten werd met een gedeelte uit ‘Les Misèrables’, aangevraagd door de jarige van de week.

Tot slot werden de flyers en de ( te verkopen )  toegangskaarten voor het concert wat we in juli samen met het Confetti op de Kasteelruïne gaan uitvoeren, verstrekt aan de aanwezige leden.

De repetitie is komende donderdag 12  juni a.s. om 20:00 uur in zaal de Kei. Om 19.30 uur is de franse les met Monique. Bij verhindering graag even afmelden bij  Thea Moors, tel. 077-397199 of via email adres afmelden@kemmerekoor.nl