Week 23, 2014

Er van uitgaande dat  iedereen afgelopen week toch thuis heeft  geoefend met hulp van de opname van bas Mart kunnen we komende week weer doorstomen met het onder de knie (?) krijgen van de nieuwe liedjes.  ‘Il est belle en bon’  is al tijdens de vorige repetitie uitgedeeld.  De afwezigen van toen krijgen de partituur komende week

De repetitie is komende donderdag 5 juni a.s. om 20.00 uur in zaal de Kei. Dat is weer de eerste repetitie van de maand, dus de derde helft is actueel.

Bij verhindering graag even afmelden bij  Thea Moors, tel. 077-397199 of via email adres afmelden@kemmerekoor.nl