Week 23, 2013

De repetitie stond weer in het teken van Geijsteren Kei Muzikaal en de dan te zingen nummers werden  nog eens goed doorgenomen.
De jarige werd op het einde van de repetitie toegezongen met haar verzoeknummer  ‘ Colors of the wind’  nadat er even ‘ gespiekt’ was, wie er gildekoning was geworden..

A.s. donderdag 6 juni begint de repetitie pas om 21.00 uur in zaal de Kei. Er wordt dan een uur gerepeteerd.  Moch je verhinderd  zijn, ditmaal s.v.p. afmelden bij  Ger Elbers, tel. 0478531544, email adres  elbersvennekens@hotmail.com.

Op zaterdag 12 oktober a.s. zijn we uitgenodigd als gastkoor op een korenavond in Tienray. Gelieve deze datum alvast te noteren. We hebben een uitnodiging ontvangen van  de festiviteit ‘Koren op de Molen’ uit Merselo, om daar te komen zingen op zondag 2 oktober a.s. Donderdag zal er een intekenlijst klaar liggen om te kunnen beoordelen of er genoeg zangers en zangeressen dan aanwezig kunnen zijn. Diegenen die  donderdag niet  op de repetitie zijn, svp even reageren  op bovenstaand emailadres of ze op 2 oktober wel of niet kunnen.