Week 21, 2014

‘Ze kon het lonken niet laten,’ zong Wim Sonneveld  in de jaren zestig van de vorige eeuw.  Bij het Kemmerekoor kunnen ze het zingen blijkbaar niet laten, want  de sopraan  die eerder aangegeven had dat ze uitgezongen was,  kwam daar toch op terug.  Ze kan het gewoon niet missen.  Met een warm applaus werd ze weer in de gelederen gesloten.

Een  mooie ( liefdes) nacht en de franse lente waren de hoofdmoten van  de repetitie, waar bij uitzondering een aantal alten en tenoren afwezig waren.

Een vijftiental  koorleden  zongen vrijdagavond  nog een aantal Marialiedjes  tijdens de dienst bij de Lourdesgrot in Venray en werden daarna verwend met koffie, thee en cake.

Afgelopen week is de stemvorming voor de bassen wegens omstandigheden niet doorgegaan. Komende donderdag 22  mei is die stemvorming voor de bassen wederom  gepland, om 19.30 uur.  De repetitie  is daarna gewoon om 20.00 uur.

De Franse les van Monique begint om 19.30 uur en vindt plaats in het Timmerhuus.

Verhinderd voor de repetitie; s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Potgrond kan besteld worden via Jan Kleeven, tel. 531897, email adres jankleeven@ziggo.nl of Ger Elbers, tel. 531544, email adres elbersvennekens@hotmail.com. De bestelde potgrond wordt dan op verzoek thuis bezorgd. ,